การใช้งานตะกร้าสินค้า

พิมพ์

 

วิธีการใช้งานตระกร้าสินค้าอย่างง่าย

 

1.เมื่อท่านเลือกชมสินค้าต่างๆในเว็บไซต์ของเราและท่านต้องการหยิบสินค้านั้นใส่ตระกร้าของท่านให้ท่านคลิกที่ไอคอน หยิบใส่ตระกร้า โดยที่ท่านสามารถระบุจำนวนในการหยิบลงไปได้ด้วยเครื่องหาย ( + ) เป็นการเพิ่มจำนวนและ ( - ) เป็นการลดจำนวน

 

 

2.เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าเสร็จแล้วให้ท่านมาที่เมนู ตระกร้า เพื่อทำการคิดเงินโดยมีคำสั่งต่างๆดังนี้

  1. ใช้สำหรับแก้ไขที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ
  2. ใช้สำหรับแก้ไขี่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (ในกรณีที่ท่านไม่ได้เพิ่มแก้ไขทางเราจะจัดส่งไปให้ที่เดียวกับการจัดส่งใบเสร็จของท่าน)
  3. คลิกเพื่อเลือกวิธีการจัดส่งของท่านมา 1 รายการ
  4. คลิกเพื่อเลือกวิธีการชำระเงินของท่านมา 1 รายการ
  5. ใช้สำหรับแสดงรายละเอียดสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
  6. ใช้สำหรับคิดเงินและยืนยันการสั่งซื้อของท่านซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่อท่านต้องการสั่งซื้อ
  7. เป็นเงื่อนไขในการสั่งซื้อท่านจะต้องยอมรับทุกครั้งที่สั่งซื้อ
  8. คลิกเพื่ออัพเดทจำนวนสินค้าที่ท่านได้ระบุใหม่
  9. คลิกเพื่อลบสินค้ารายการนั้นออกจากตระกร้า

 

 

 3.เมื่อท่านทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็จะแสดงหน้าต่างรายละเอียดการสั่งซื้อของท่าน

 

 

4.ท่าสามารถตรวจสอบรายการที่ท่านสั่งซื้อได้โดยไปที่เมนู ประวัติการสั่งซื้อ ที่อยู่ด้านขวาบน โดยที่ท่านต้องทำการเข้าสู่ระบบก่อน

 

 

5.เมื่อท่านเข้ามาจะมีรายการสั่งซื้อที่ท่านเคยทำการสั่งซื้อไว้ และท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้โดยคลิกเข้าไปที่ เลขที่สั่งซื้อที่ ท่านต้องการดู

 

 

6.จะแสดงรายละเอียดในการสั่งซื้อต่างๆหากท่านต้องการดูการเคลื่อนไหวของรายการสั่งซื้อที่ท่านเลือกไว้ให้คลิกที่ ประวัติการสั่งซื้อ ดังรูป

 

 

7.จะแสดงความเคลื่อนไหวของรายการสั่งซื้อในกรณีที่ท่านเลือกการขนส่งแบบ EMS หริอการขนส่งที่ตรวจสอบได้ทางเราจะแจ้งหมายเลขพัสดุให้ท่านได้ทางนี้ และ ทางเว็บบอร์ด เพื่อง่ายต่อการติดตาม

 

ADWHEY.COM