เวย์โปรตีน

BOTTOMS UP CLEAN FROM THE HANG POSITION

พิมพ์

bottoms-up-clean-from-the-hang-position-1bottoms-up-clean-from-the-hang-position-2

bottoms-up-clean-from-the-hang-position-3

BOTTOMS UP CLEAN FROM THE HANG POSITION

 

  1. จังหวะที่ 1 ยืนอยู่ในท่าตรงพร้อมยกลูกน้ำหนักมาไว้ในแขนข้างใดข้างหนึ่ง แขนอีกข้างหนึ่งอยู่ปกติ หรือหาที่ยึดตัวไว้ก็ได้ จัดท่าทางให้ได้
  2. จังหวะที่ 2 ค่อยๆยกลูกน้ำหนักไปทางด้านหลังช้าๆ ขยับเพียงแค่แขนเท่านั้น
  3. จังหวะที่ 3 ขยับลูกน้ำหนักไปทางด้านหน้า โดยให้ลูกน้ำหนักอยู่เหนือหัว หรือ ระดับเดียวกัน
  4. จังหวะที่ 4 ผ่อนลูกน้ำหนักลงมาอยู่ในจังหวะที่ 1 
  5. ทำแบบเดียวกันไปเรื่อยๆ ตามต้องการ
  • ท่านี้จะไม่มีการค้างจังหวะไว้

 

ADWHEY.COM

Monday the 24th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©