เวย์โปรตีน

พิมพ์

นโยบายของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ADWHEY ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ในการดูแลรักษาความลับของฐานข้อมูลลูกค้า และบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ทุกท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรา ได้ เพื่อติดต่อสอบถามหรือค้นหาสินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับตัวท่านให้เรา หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนและรับข้อมูลข่าวสารจากทางเว็บไซต์เพิ่มเติม

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง กับลูกค้าของทางเว็บไซต์นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทางเว็บไซต์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการการจัดส่งสินค้า สำรวจความคิดเพื่อการออกแบบปรับปรุงเว็บไซต์และสินค้าต่างๆ และการนำเสนอโปรโมชั่นที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของท่าน เราขอรับรองว่าข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้หากทางเว็บไซต์ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว

ทางเว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรงโดยกระบวนการลงทะเบียนสมัครสมาชิก เมื่อท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับทางเว็บไซต์ของเราแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ทางเว็บไซต์จะรักษาข้อมูลเหล่านี้ไว้เป็นความลับ และจะถูกเก็บรวบรวมไว้ตราบใดที่ท่านยังคงมีเป็นสมาชิกของเรา เพื่อความสะดวกในการให้บริการสำหรับสมาชิกของเว็บไซต์

ข้อมูลทุกอย่างของท่านจะเป็นความลับยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้

1.ได้รับความยินยอมจากท่าน

2.สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ หมายศาล หรือคำสั่งศาลใดๆ

3.เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินให้แก่ลูกค้าหรือทางเรา

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทางเรา จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ เราจึงขอแนะนำให้บุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวบ่อยครั้งเท่าที่คุณต้องการ เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและชัดเจนตรงกัน

ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว็บไซต์ ADWHEY ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเรา

ADWHEY.COM

Thursday the 4th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©