เวย์โปรตีน

น้ำก็ช่วยลดน้ำหนักได้

น้ำช่วยลดน้ำหนัก

น้ำก็ช่วยลดน้ำหนักได้

                            น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิต รองจากอากาศ ร่างกายเราขาดน้ำไม่ได้ เมื่อคุณขาดอาหารคุณอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ 2 เดือน แต่ถ้าคุณขาดน้ำคุณจะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ 2 - 3 วันเท่านั้นเอง

                            โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 60 - 70 ของร่างกายเราในวัยผู้ใหญ่จะเป็นน้ำ ในเนื้อเยื่อต่างๆมีน้ำแตกต่างกัน ในกล้ามเนื้อมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 70 ในเนื้อเยื่อไขมันมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ 22

                             น้ำมีหน้าที่ต่างๆมากมาย เริ่มตั้งแต่ช่วยในการกินอาหารให้กินได้สะดวกไม่ติดคอช่วยในการย่อยหรือดูด ซึมสารอาหารจขากอาหารต่างๆ เข้าสู่ร่างกาย ช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกาย ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือด ร้อยละ 92 ของเลือดเป็นน้ำช่วยในการไหลเวียนทั่วร่างกายทำหน้าที่ขนสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายไปยังอวัยวะต่างๆ น้ำยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของสารต่างๆ ที่ความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายเช่น เอนไซม์ต่างๆ น้ำย่อย ข้อต่างๆของเราด้วย แล้วเราได้น้ำจากไหน? น้ำแทรกอยู่ในอาหารทุกหทู่มากน้อยต่างกันไป เมื่อร่างกายเผาผลาญอาหารทุกชนิืดได้เกิดน้ำขึ้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามเราต้องดื่มน้ำเพิ่มไปอีกนอกเหนือจากอาหารที่เรารับประทาน จึงจะได้น้ำในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย หลายคนคงเคยท่องในวิชาสุขศึกษา ดื่มน้ำสะอาดอย่าน้อยวีันละ 7 - 8 แก้ว รู้ไหมว่าทำไม สมดุลของน้ำในร่างกายอยู่ระหว่าง น้ำที่ได้จากอาหาร น้ำดื่ม และน้ำที่สูญเสียจากร่างกายส่วนมากคือ ปัสสาวะ เหงื่อ และอื่นๆ อีกเล็กน้อย เมื่อร่างกายมีน้ำมากเกินไปก็จะกระตุ้นให้ขับปัจสาวะเพิ่มมากขึ้น เมื่อน้ำน้อยเกินไปก็จะกระตุ้นให้เรารู้สึกกระหายน้ำ เพื่อดื่มน้ำเพิ่มมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่แล้วปริมาณของน้ำในแต่ที่ละคนดื่ม ขึ้นกับพฤติกรรมของแต่ละคนมากกว่าขึ้นกับการกระหายน้ำ ซึ่งโดยกลไกของร่างกายแล้วการกระหายน้ำจะเกิดขึ้นหลังมีการขาดน้ำ โดยเฉลี่ยนในผู้ใหญ่จะสูญเสียน้ำประมาณ 2600 มิลลิลิตร และได้รับน้ำจากการรับประทานอาหารประมาณ 1000 มิลลิลิตร จากการเผาผลาญที่เซลล์ประมาณ 300 มิลลิลิตร ดังนั้นเพื่อให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำเราต้องดื่มน้ำอีก 1300 มิลลิลิตร ต่อวัน หรือ 7 - 8 แก้วต่อวัน

น้ำช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร

                            น้ำเป็นตัวช่วยลดความอยากอาหารได้ สังเกตไหมว่าถ้ากินอะไรแห้งๆ คุณจะกินได้มากกว่าอาหารที่เป็นน้ำๆ เพราะปริมาตรอาหารที่คุณกินจะมากกว่าอาหารแห้งๆ ทำให้อิ่มเร็ว เมื่อร่างกายคุณขาดน้ำ การเผาผลาญสารอาหารต่างๆก็จะลดลง กลายเป็นการเก็บสะสมไว้อยู่ในรูปแบบเนื้อเยื่อไขมัน นอกจากนี้ร่างกายยังพยายามเก็บน้ำไว้โดยการลดขับทิ้ง มีน้ำไปแทรกไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆ ด้วย ทำให้น้ำหนักไม่ลด ตรงกันข้ามถ้าคุณดื่มน้ำมากพอก็จะทำให้การเผาผลาญสารอาหารเกิดได้ตามปกติและ เร่งเผาผลาญไขมันที่สะสมอยู่ได้ด้วย ทำให้ลดการสะสมพลังงานไว้ในรูปของเนื้อเยื่อไขมัน และการขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะหรือเหงื่อก็เป็นไปตามปกติ ไม่เกิดการคั่งของน้ำและของเสียในร่างกาย ดังนั้นยิ่งมีน้ำหนักมากกว่าปกติเท่าใดควรดื่มน้ำมากเิพิ่มขึ้นด้วย เช่น ปกติดื่มวันละ 8 แก้วๆ ละ 250 มิลลิลิตรโดยเฉลี่ย เมื่อน้ำหนักคุณมากกว่าที่ควรจะเป็น 10 กิโลกรัม คุณต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นอีก 1 แก้ว เช่นขณะนี้คุณหนัก 80 กิโลกรัม โดยน้ำหนักที่ควรจะเป็นเพียง 60 กิโลกรัม น้ำหนักคุณมากกว่าที่ควรจะเป็น 20 กิโลกรัม คุณต้องดื่มน้ำเพิ่้มขึ้นจาก 8 แก้ว เป็น 10 แก้ว ต่อวัน ในที่นี้หมายถึงภาวะปกติ แต่ถ้าคุณออกกำลังกายมากๆ ทำงานเสียเหงื่อมากๆ ก็ควรเพิ่มมากกว่านี้ เช่น มีน้ำหนักปกติ แต่เล่นกีฬาประมาณ 60 นาที หรือเสียเหงื่อมากๆ จากการทำงานคุณต้องดื่มน้ำให้ได้ 10 แก้วต่อวัน และการดื่มน้ำให้กระจายออกดื่มทั้งวันไม่จำเป็นต้องไปดื่มทีเดียวในเวลาใด เวลาหนึ่งเป็นจำนวนมากๆ การดื่มน้ำมากเพื่อควบคุมหรือลดน้ำหนักนี้ต้องทำสม่ำเสมอและตลอดไปจึงจะเห็น ผล

                         อย่าลืม น้ำเปล่าดีที่สุด ระวังเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น กาแฟ โกโก้ เราไดเ้น้ำก็จริง แต่คาเฟอีนมีฤทธิ์ขับปัสสาวะด้วย น้ำผลไม้ต่างๆก็มีพลังงานจากน้ำตาลฟรุคโตสในผลไม้เอง หรือน้ำตาลทรายที่เติมลงไป สำหรับน้ำอีดลมที่ใช้สารรสหวานแทยน้ำตาลทรายพอดื่มได้บ้างแต่ก็ยังคงสารคาเฟ อีนในน้ำประเภทโคล่า

                         สำหรับน้ำสมุนไพรต่างๆ เช่น ตะไคร้ ขิง ใบเตย มะตูม กระเจี๊ยบ ดื่มได้แต่ต้องไม่เติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้ง

ADWHEY.COM

  • Kseniia
  • Thikumporn
  • Kortikun Sombuntanont
  • Moe
  • Colin
ผู้ชม
3831
เนื้อหา
671
Monday the 27th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©