เวย์โปรตีน

มัลโตเดร็กติน(Maltodextrin)

มัลโตเดร็กตริน Maltodextrin

มัลโตเดร็กติน

มัลโตเดร็กตริน เป็นอาหารเสริม จะผลิตจากแป้งโดยย่อยบางส่วนทำให้ย่อยง่ายและ การดูดซึมอย่างรวดเร็วเป็นกลูโคสและมีรสหวานปานกลางสำหรับผู้ทีีต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนิยมนำมาผสมกับเวย์โปรตีน เพื่อช่วยในการเร่งการดูดซึมของสารอาหารทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วและช่วยฟื้นฟูพลังงานที่สะสมในรูปของไกโคลเจนตามกล้ามเนื้อ

ขนาดรับประทาน

โดยปกติจะรับประทานประมาณ 2 Scoop แต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

เวลารับประทาน

หลังออกกำลังกายหรือก่อนออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟู-เพิ่มพละกำลัง

 

ADWHEY.COM

Thursday the 4th. ลิขสิทธ์ 2017 ADWHEY.COM
Copyright 2012

©